Gå tilbake til:
Du er her:

Lokal forskrift for påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann

Forskrift for påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann skal sikre at olje og fett fjernes ved kilden, og sørge for at olje- og fettutskillere blir driftet riktig.

For at olje- og fettanlegg overholder kravene til påslipp på offentlig avløpsnett, skal de sende inn en årlig rapport der påslippet dokumenteres.

Regelmessig tømming og rengjøring er av avgjørende betydning for olje- og fettutskillerens effekt. Fettutskilleren skal tømmes 3-12 ganger per år, mens oljeutskiller og oppsamlingstanker for utskilt olje skal tømmes minst en gang per år, og ellers når det måtte være nødvendig for å overholde påslippskravet på mindre enn 50 milligram olje per liter.

Forskriften kan leses i sin helhet på lovdata.no.