Gå tilbake til:
Du er her:

VA-rammeplaner inn i braplan

Braplan er kommunen sitt offentlige digitale planarkiv. Alle nye reguleringsplaner der det er utarbeidet VA-rammeplan, ligger nå i braplan.

I braplan kan alle søke opp reguleringsplaner og finne de dokumentene som hører til de vedtatte planene.

Plan og geodata har begynt med å legge inn VA-rammeplanene for de reguleringsplanene som er vedtatt i år, og vi har laget en liste over alle godkjente VA-rammeplaner fra 2010 og fremover.

Flere konsulenter har etterlyst bedre tilgang til tidligere utarbeidede VA-rammeplaner, og vi håper at dette nå blir bedre.

Adresse til braplan: http://www.bergenskart.no/braplan/