Gå tilbake til:
Du er her:

Ny rammeavtale for vannmålere

Heidenreich AS er ny leverandør med to varehus i Bergen hvor rørleggere nå kan hente ut vannmåler (Solheimsviken og Nyborg).

Vannmåler i ny rammeavtale:

Sensus iPERL har elektromagnetisk måleprinsipp og integrert radio for fjernavlesing. Vannmåleren leverer stort måleområde, med svært lav nedre målegrense og høy målenøyaktighet.

Fjernavlesing gir oss lettere tilgang på måledata, vi vil dermed unngå feilavlesing og stipulering som er både tid og ressurskrevende.

Sensus iPERL vil bli levert ut for nyinstallering og rutinemessig utskifting av eksisterende horisontale målere.

Abonnenter med denne type vannmåler installert vil ikke motta avlesingskort, da denne vil bli fjernavlest.

Viktig i forbindelse med installasjon:

  • Vannmåler skal monteres ihht. Norm for vannmålerinstallasjoner og medfølgende monteringsanvisning.
  • Kuplinger strammes til minimum 20Nm og maksimum 30 Nm.
  • La vann renne til måler er aktivert og strømningsretning er satt, det vil dukke opp en pil på måledisplay.
  • iPERL er laget av kompositt som er et materiale som ikke leder elektrisk strøm, husk å ta hensyn til jording.

Eksisterende vannmålere:

En del av våre eksisterende målere er klargjort for ettermontering av radiosender for fjernavlesing. Abonnenter med denne typen vannmåler vil bli kontaktet for å avtale tidspunkt for ettermontering.

Arbeidet vil pågå systematisk over tid, avlesing vil foregå via avlesingskort som før inntil radiosender er montert.