Gå tilbake til:
Du er her:

Samling for tømmeoperatører

Det ble tatt opp temaer om olje- og fettutskillere, forurensning på avløpsnettet, renseanleggene og prosessene rundt dette.

Samling for tømmeoperatører på Biogassanlegget.

6.mars 2018 ble det avholdt en faglig samling for tømmeoperatørene i Bergen kommune. Vi avholdt møtet på Biogassanlegget.

Følgende tema ble presentert:

1) Informasjon og oppsummering 2017- og fremover 2018

2) Biogassanlegget - informasjon

3) Slam - fra utskiller til gjødsel

4) Analyseusikkerhet

5) Oljeutskillere - nye krav?

6) Nytt rapporteringssystem for operatører