Gå tilbake til:
Du er her:

Arrangerer fagdager for bedre kommunikasjonen med bransjen

Over 100 rørleggere, konsulenter og entreprenører deltok på fagdager med Vann- og avløpsetaten.

Vann- og avløpsetaten ønsker et godt samarbeid med bransjen i Bergen. Det mener vi legger grunnlag for gode VA - anlegg og har nytteverdi for begge parter.

Vi arrangerer derfor fagdag for rørleggere for å informere om regelverk, vår praksis og nye elektroniske tjenester.