Gå tilbake til:
Du er her:

Nå skal vi skifte ut alle vannmålere

Nyere målere skal sikre enda mer nøyaktig måling, og dermed et mest mulig rettferdig vann- og avløpsgebyrer.

Varsel om utskifting av vannmåler

Alle vannmålere i Bergen kommune skal skiftes fra 2019. Dette er et forebyggende og systematisk vedlikehold, som skal sikre målenøyaktigheten.

Vannmålerne danner grunnlaget til forbruksgebyret for vann- og avløpsgebyrer.

Bergen Kommune bekoster rutinemessig utskifting av vannmålere, da dette inngår i årlig leiekostnad for vannmåler. Om vannmålerinstallasjonen har mangler ihht. Norm for vannmålerinstallasjoner, må dette være utbedret før vi kan erstatte vannmåleren.

Hvem kan vi kontakte for tilgang?

Vi ønsker en kontaktperson og telefonnummer for tilgang til deres vannmåler.

Husk å oppgi hvilken adresse og vannmålernummer det gjelder. Du blir kontaktet av en rørlegger for nærmere avtale.

Send kontaktinformasjon til Vann-og avløpsetaten:

Mail: vannmaaler@bergen.kommune.no.

Telefon: 55 56 63 49 / 55 56 62 86.

Vannet vil bli stengt en kortere periode (5-30 min) for vannmålere som ikke er parallellkoblet.

Ekstrautstyr og annet som er tilkoblet/montert på vannmåler vil bli demontert, for eksempel pulskontakt til SD-anlegg og isolasjon.

Kontakt oss for informasjon om hvordan dere kan koble nye digitale vannmålere til deres SD-anlegg, med W-Mbus kommunikasjon.