Gå tilbake til:
Du er her:

Kommunale vannposter

For firmaer som Vann- og avløpsetaten har godkjent, er det lagt til rette for vannuttak på ti kommunale vannposter i Bergen.

Faste vannposter som godkjente firma kan benytte seg av vil blant annet lette arbeidet med å holde kontroll på vannuttaket som blir gjort.

Ikke lov for alle
Det er ikke lov for privatpersoner å hente vann fra vannpostene. Firma som vil benytte seg av kommunens vannposter, må søke Vann- og avløpsetaten om godkjennelse. Foreløpig er tjenesten gratis.

Koster dyrt
Nå på vinteren vil hydrantene fryse og bli sprengt dersom de ikke blir lukket og tømt på forsvarlig måte etter bruk. I 2009 kostet ødelagte hydranter kommunen 4,5 millioner kroner. En god del av dette beløpet kom av ulovlig bruk av ufaglærte.

"Det koster i snitt 40 000 kroner å reparere en hydrant, og utgiftene vil bli belastet den som ulovlig benytter seg av kommunens hydranter", sier Åge Mjåtvedt i Vann- og avløpsetaten.

Fare for bakterier
I tillegg til skader på hydrantene, er det også fare for at bakterier kan komme inn på vannledningsnettet og forårsake sykdom. Vannpostene er tilrettelagt med tilbakeslagssikring for å unngå dette.

For ytterligere spørsmål, kontakt Arne G Svendal, avdelingsleder Drift i Vann- og avløpsetaten på tlf. 55 56 78 15 eller e-post: arne.svendal@bergen.kommune.no

Feil på vannpostene kan meldes Vaktsentralen på telefon: 55 56 78 15

Send søknad om å tappe vann fra kommunale hydranter til Vann- og avløpsetaten på e-post: va-kundeservice@bergen.kommune.no