Gå tilbake til:
Du er her:

Vann- og avløpskart via Ambita Infoland

Profesjonelle utøvere kan bestille ledningskart på internett via den statlige markedsplassen Ambita Infoland.

For rørleggere og andre profesjonelle utøvere vil det nå være mulig å bestille ledningskart i pdf-format, i målestokk 1:500 i A3- eller A4-format, stående eller liggende. For å få tilgang til denne tjenesten må man være registrert med organisasjonsnummer.

Hele døgnet
Ambita er åpent fra 07.00 til midnatt, men med mindre det gjøres systemoppdateringer, vil man også kunne bestille og motta kart utenom åpningstiden. Man slipper dermed å forholde seg til Vann- og avløpsetatens åpningstider for å få de kartene man måtte trenge.

På grunn av tilrettelegging av denne tjenesten vil det koste 131 kroner per kart via Infoland. Norsk Eiendomsinformasjon står for faktureringen og det faktureres etterskuddsvis en gang i måneden.

Brukes bare i vann- og avløpssammenheng
Det er viktig å presisere at ledningskartene kan bare benyttes i vann- og avløpssammenheng. Kartene er blant annet ment å brukes som vedlegg til anmodning om forhåndsuttalelse, rørleggermelding og bestillingsskjema for vann- og avløpstjenester. Kartene skal ikke brukes i forbindelse med søkander til andre etater i kommunen.

Sensitive eiendommer
Noen eiendommer er klassifisert som sensitive og går ikke an å bestille. Eksempler på slike eiendommer er Rådhuset og Flesland. Vann- og avløpsetatens kundesenter vil få melding om bestillingen og ta kontakt med vedkommende som la inn bestillingen. Dette vil bli gjort seinest neste virkedag.

For å få ut kart over sensitive eiendommer må mottaker identifisere seg med navn og firma, og det vil være nødvendig å vise fram en bekreftelse på at man har et oppdrag på eiendommen.

Bestilling av ledningskart kan også feile dersom eiendommen man vil ha kart over er for stor til å få plass på valgt papirstørrelse, A4 eller A3, i målestokk 1:500. Man vil da bli kontaktet av kundesenteret seinest neste virkedag slik at man får tilsendt ønsket kart.

Innlogging på Infoland
For å få tilgang til ledningskart på Ambita Infoland, må det skrives en kundeavtale med Norsk Eiendomsinformasjon AS. Avtalen medfører ingen faste kostander, man betaler kun for den informasjonen en tar ut. Kundeavtalen finner du her.

Vi gjør oppmerksom på at det foreløpig ikke er mulig å se vann- og avløpsledningene i forhåndsvisningen på Infoland. Det er heller ikke mulig å bestille ledningskart direkte via bergenskart.no. Det vil derfor ikke være mulig å gå inn i kartet og bestemme utsnitt og definere målestokk. På sikt vil det bli lagt til rette for dette.

Ris og ros
Vann- og avløpsetaten vil gjerne ha tilbakemeldinger på hvordan det fungerer for profesjonelle utøvere å bestille ledningskart på Infoland. Synspunkter og innspill kan gis på e-post til kundesenteret, va-kundeservice@bergen.kommune.no

Vedlagt artikkelen er brukermanual for bestilling av ledningskart på Infoland og kundeavtalen som skal fylles ut.