Gå tilbake til:
Du er her:

Vann- og avløpskart fra Ambita Infoland

Profesjonelle utøvere kan bestille ledningskart på internett via den statlige markedsplassen Ambita Infoland.

For rørleggere og andre profesjonelle utøvere er det mulig å bestille ledningskart i pdf-format, i målestokk 1:500 i A3- eller A4-format, stående eller liggende. For å få tilgang til denne tjenesten må du være registrert med organisasjonsnummer.

Hele døgnet
Ambita er åpent fra 07.00 til midnatt.

På grunn av tilrettelegging av denne tjenesten vil det koste 131 kroner per kart via Ambitia. Norsk Eiendomsinformasjon står for faktureringen og det faktureres etterskuddsvis en gang i måneden.

Bare brukt i vann- og avløpssammenheng
Det er viktig å presisere at ledningskartene bare kan benyttes i vann- og avløpssammenheng. Kartene er blant annet ment å brukes som vedlegg til anmodning om forhåndsuttalelse, rørleggermelding og bestillingsskjema for vann- og avløpstjenester. Kartene skal ikke brukes i forbindelse med søkander til andre etater i kommunen.

Sensitive eiendommer
Noen eiendommer er klassifisert som sensitive og går ikke an å bestille. Eksempler på slike eiendommer er Rådhuset og Flesland. Vann- og avløpsetatens kundesenter vil få melding om bestillingen og ta kontakt med vedkommende som la inn bestillingen. Dette vil bli gjort seinest neste virkedag.

For å få ut kart over sensitive eiendommer må mottaker identifisere seg med navn og firma, og det vil være nødvendig å vise fram en bekreftelse på at man har et oppdrag på eiendommen.

Bestilling av ledningskart kan også feile dersom eiendommen for stor til å få plass på valgt papirstørrelse, A4 eller A3, i målestokk 1:500. Da blir du kontaktet av kundesenteret seinest neste virkedag slik at du får tilsendt ønsket kart.

Innlogging på Ambitia
For å få tilgang til ledningskart på Ambita Infoland, må du lage en kundeavtale med Norsk Eiendomsinformasjon AS. Avtalen medfører ingen faste kostander, du betaler kun for den informasjonen du tar ut. Kundeavtalen finner du her.

Vi gjør oppmerksom på at det foreløpig ikke er mulig å se vann- og avløpsledningene i forhåndsvisningen på Ambitia. Det er heller ikke mulig å bestille ledningskart direkte via bergenskart.no. Det vil derfor ikke være mulig å gå inn i kartet og bestemme utsnitt og definere målestokk. På sikt vil det bli lagt til rette for dette.

Ris og ros
Vann- og avløpsetaten vil gjerne ha tilbakemeldinger på hvordan det fungerer for profesjonelle utøvere å bestille ledningskart på Ambitia. Synspunkter og innspill kan gis på e-post til kundesenteret, va-kundeservice@bergen.kommune.no

Vedlagt artikkelen er brukermanual for bestilling av ledningskart på Ambitia og kundeavtalen som skal fylles ut.