Gå tilbake til:
Du er her:

Informasjon om telefonvarsling

Varsling skjer ved at det sendes ut en automatisk talemelding til alle fasttelefoner, og en SMS til alle mobiltelefoner som er registrert på de adressene der vannet skal stenges.

Sørg for korrekt kontaktinformasjon

For å få best mulig treff på varslingen gjør systemet oppslag i flere register: Folkeregisteret, kommunens eiendomsregister og kontaktregisteret for offentlig forvaltning.

Varsling til bedrifter og private abonnenter

Ut fra beredskapshensyn og med hensyn til fare for liv og helse, har vi en tilleggsoppføring der bedrifter kan registrere flere mobilnummer/vakttelefoner som skal varsles når vannet må stenges i et område.

Er din bedrift utsatt?

Bedriftene kan registrere seg på varslemeg.no selv, og hver enkelt bedrift avgjør hvor mange og hvem som skal varsles.

Har du spørsmål, kontakt Vaksentralen, tlf. 55 56 78 15, eller Vann- og avløpsetatens kundesenter, tlf. 55 56 60 00.