Gå tilbake til:
Du er her:

Nye krav for å sikre innlevering av sluttdokumentasjon

Endring av praksis for anlegg som skal overtas til offentlig drift og vedlikehold.

Vann og avløpsetaten prioriterer nå å få inn sluttdokumentasjon for alle anlegg. I hht Sanitærreglementet pkt 2.7 og VA- normen pkt 1.3.4 er dette et krav. Det er vesentlig for å få avsluttet sakene, oppdatert registrene og for å få en god forvaltning av vann- og avløpsnettet i Bergen kommune.

For å sikre at vi får inn sluttdokumentasjonen, vil det fra 01.01.12 bli krav om at den skal innsendes og godkjennes av Vann- og avløpsetaten, før det blir satt vann på anlegget. Dette gjelder i første omgang for anlegg som skal overtas til offentlig drift og vedlikehold. Dersom det ved gjennomgang av sluttdokumentasjon oppdages feil eller mangler på anlegget vil dette bli forlangt rettet før vann påsettes.

Ved behov for at deler av anlegget må tas i bruk før overtakelse, skal sluttdokumentasjonen for denne delen være godkjent av Vann og avløpsetaten.

Det kan forventes en behandlingstid av sluttdokumentasjonen på 3 uker.

Vann og avløpsetaten skal varsles når arbeidet med det rørtekniske anlegget startes opp.

Kontaktpersoner:

Avdelingsleder: randi.erdal@bergen.kommune.no tlf. 55 56 60 58

Fagansvarlig: solveig.hovland@bergen.kommune.no tlf. 55 56 64 87.

.