Gå tilbake til:
Du er her:

Søknad om brakkerigger

Brakkerigger skal meldes til Vann- og avløpsetaten med rørleggermelding.

Husk at:

  • Rørleggermeldingen skal være godkjent av Vann- og avløpsetaten FØR tiltaket starter opp.
  • ALLE brakkerigger skal meldes, uansett om de tilknyttes offentlig eller privat nett.
  • Ved demontering av brakkerigg må ferdigmelding/pluggemelding sendes inn. Ledningene skal plugges i tilknytningspunktet.
  • Eventuelle avgifter vil ikke bli fjernet før ferdigmelding er godkjent.

Ved innmelding av brakkerigger ønsker vi følgende skjema utfylt: