Gå tilbake til:
Du er her:

Veileder til lokal forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann i Bergen kommune

Formålet med forskriften og veilederen er å sikre at olje og fett fjernes ved kilden, slik at det ikke blir ført inn på ledningsnettet vårt og videre til avløpsrenseanlegg, eller direkte ut i terreng.

Forskriften skal påse at olje- og fettutskillere driftes riktig slik at de fungerer etter hensikten.

Vann- og avløpsetaten ønsker å sikre miljøet mot utslipp og forurensning av olje. Olje skal derfor samles forsvarlig opp i godkjente oljeutskillere og behandles som farlig avfall.

Vi vil også hindre driftsproblemer som oppstår når fett kommer i avløpet og ut på ledningsnettet. Med fett i rørene kan det dannes propper som fører til oppstuing av kloakk og oversvømmelser i kjellere, tilbakeslag i toalett, samt lukt- og rotteproblemer.