Gå tilbake til:
Du er her:

Veileder til overtakselse av VA-anlegg

til kommunal eie, drift og vedlikehold i Bergen kommune

Sjekkliste i forbindelse med overtakelse av VA-anlegg til kommunal drift og vedlikehold.