Gå tilbake til:
Du er her:

Ikke mat rottene

Informasjon til næringsmiddelbedrifter

Vi i Bergen kommune er opptatt av at vårt ledningsnett skal fungere best mulig. Tilførsel av fett er med på å forstyrre denne driften, ved at det tetter igjen både de private og de offentlige rørene.

Dette kan føre til tilbakestuing og vannskader i de private rørene og overløp av urenset kloakk til sjø i de offentlige rørene. For å hjelpe både deg selv og oss med driften av avløpsnettet er det viktig at dere følger med fettutskilleren som er installert at den virker som den skal.