Gå tilbake til:
Du er her:

Pålegg om tilknytning til offentlig vann- eller avløpsledning

Har du fått varsel om pålegg eller formelt pålegg om tilknytning til offentlig vann eller avløpsledning? Her finner du informasjon om hva du må gjøre som følge av kommunens varsel om pålegg om tilknytning til kommunalt vann eller avløpsnett.

Vårt pålegg kan også medføre andre tiltak som huseier må utføre slik som fornying av eksisterende privat anlegg og utkobling av slamavskiller.