Gå tilbake til:
Du er her:

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer

Vann- og avløpsområdet drives til 100 prosent selvkost. Det vil si at Bergen kommunes vann- og avløpstjenester fullt ut skal dekkes av gebyrinntekter.

I følge regelverket skal tilknytningsgebyr for nye abonnenter og årsgebyr basert på målt eller stipulert forbruk dekke kostnader i forbindelse med kommunens vann- og avløpsanlegg.

Ny forskrift gjelder fra 09.08.2015