Gå tilbake til:
Du er her:

Slamplan

Slamplanen skal primært beskrive status, problemområder og forslag til løsninger for behandling og disponering av alle typer avløpsslam.

Planen omhandler også sand fra sluk/sandfang og vannverksslam. Kommunen er i henhold til forurensningsloven pliktig å ha anlegg for opplag eller behandling av kloakkslam.