Gå tilbake til:
Du er her:

Bruk av matavfallskvern er forbudt i Bergen

Det er forbudt å tilføre kvernet matavfall til det offentlige avløpsnettet i Bergen. Avløpsanleggene er bygget for å samle opp kloakk og rense denne. De er ikke bygget for å ta hånd om søppel eller avfall.

Matavfallsrester inneholder mye organisk stoff og næringssalter. Tilførsel av store mengder kan føre til tilstopping og luktulemper både på ditt private og det kommunale ledningsnettet.

Kvernet matavfall som tilføres kommunalt avløpsnett er også i konflikt med samfunnets ønske om kildesortering og god ressursutnyttelse. Avløpsnettet er ikke et avfallssystem og avløpsvannet er en ressurs. Vi skal slippe rent vann ut i fjorden. Til avløpsnettet skal det bare føres normalt husholdningsavløp.