Gå tilbake til:
Du er her:

Stopp vannlekkasjen

I Bergen forsvinner ca. 30% av drikkevannet på veien fram til din kran. Det vil si 9,5 milliarder liter i året!

Gjennom et hull med ”blyanttykkelse” renner det ut ca. 2 500 liter pr time. Det tilsvarer ca. 60 000 liter pr døgn eller ca. 420 000 liter pr uke.

Denne lekkasjen kunne ellers ha forsynt ca. 100 boliger med drikkevann.

En utett toalettsisterne betyr at du minst dobler vannforbruket ditt.

Både kommunale og private ledninger lekker. Kommunen har ansvaret for de offentlige/ kommunale vannledningene og reparerer lekkasjer vi oppdager så raskt som mulig.

På din private vannledning eller ledning du eier sammen med naboer, har du/dere ansvaret for at lekkasjen blir stoppet.

Alle kostnader knyttet til private ledningsanlegg går til ledningseier(e).

En langvarig lekkasje kan bli kostbar

En lekkasje som ikke blir reparert, vil utvikle seg til et ledningsbrudd. Du mister vannet og kan i tillegg påføre skade på både egen og/eller andres eiendom. Dette blir fort kostbart for deg som er ledningseier og ansvarlig for vannledningene.