Gå tilbake til:
Du er her:

Bergensfjordene - natur og bruk

Grunnlaget for boken er Byfjordsundersøkelsene som Bergen kommune startet i 1973. Undersøkelsene tok sikte på å belyse hvordan fjordene omkring Bergen egnet seg som mottaker for avløpsvann og kloakk.

Det foreligger vitenskaplige data fra Byfjordundersøkelsen i form av "uendelige" tabeller med hydrografi og artslister. For å gjøre denne dokumentasjonen mer interessant og forståelig for andre enn fagpersoner og spesielt interesserte, ble det bestemt å lage en "populærversjon" av Byfjordundersøkelsen.

En redaksjonskomité med representanter fra UiB, Havforskningsinstituttet, Fylkesmannen i Hordaland og Bergen kommune ble dermed etablert for å lage bok om dette spennende sjøområdet. Resultatet ble altså boken Bergensfjordene - natur og bruk.

En bok for alle
Hogne Hjelle, avdelingsleder i Vann- og avløpsetaten og en av redaktørene, sier at han tror og håper boken kan være av interesse både for folk som generelt er interessert i naturforholdene rundt Bergen og i undervisningssammenheng.

De andre redaktørene er Per Johannesen, UiB/Unifob, Roald Sætre, Havforskningsinstituttet og Håkon Kryvi, fra Fylkesmannen i Hordaland.

Fra Bjørnefjorden til Sognefjorden
Boken dekker fjordområdet mellom Bjørnefjorden til Sognefjorden, fra de ytre kystområdene til de indre fjordstrøkene. Den tar for seg geologien, de kreftene som formet og former fjordene, de fysiske forholdene som oseanografi og klima, samt livet i fjordene. Også forskjellige typer menneskelig aktivitet som virker inn på tilstanden i fjordene er belyst i boken.

"Det har vært nødvendig å sette de siste generasjoners bruk og misbruk av fjordene inn i en ramme der fjordenes opprinnelse og naturgrunnlag blir presentert. Spesialister på ulike fagområder har derfor bidratt med tekst, foto og illustrasjoner slik at boken som nå foreligger til sammen gir et helhetsbilde av bergensfjordene", sier Hjelle.

Boka, som er finansiert av Havforskningsinstituttet, UiB, Uni Research og Bergen kommune, kan kjøpes hos Studia. Overskuddet av salget skal gå i sin helhet til Kirkens Bymisjon i Bergen.