Gå tilbake til:
Du er her:

Slam - ressurs til besvær

De sikreste måten å oppnå god slamkvalitet på er å hindre at tungmetaller og andre miljøgifter havner i avløpsvannet. Dette kan alle bidra til gjennom egen innsats, både hjemme og på arbeid.

Avløpsslam er næringssalter og mindre partikler som blir fjernet fra avløpsvannet i avløpsrenseanlegg . Slammet ser ut som fuktig jord og inneholder mange næringsstoffer. Slammet er uten tvil en ressurs når det holder god kvalitet og når det finnes mottakere som kan bruke slammet, blant annet i jordbruket eller til ulike typer grøntareal.

Slammet kan også brukes til forbrenning med energigjenvinning. Det er regler for hva slammet kan brukes til avhengig av hvor mye miljøgifter slammet inneholder. Den sikreste måten å oppnå god slamkvalitet på er å hindre at miljøgifter og andre skadelige stoffer havner i avløpsvannet.

.