Gå tilbake til:
Du er her:

Privat vannforsyning

Har du privat vannforsyning?

Vann- og avløpsetaten ønsker oversikt over privat vannforsyning i Bergen kommune. Dette fordi vi er pålagt å ta drikkevannshensyn når vi lager planer eller gir tillatelser til nye boligområder.

Er drikkevannet trygt og rent?

Trygt og godt vann er vårt viktigste næringsmiddel. Om du har privat vannforsyning, er regelmessig kontroll av drikkevann viktig for å opprettholde kvaliteten.

Slik registrerer du små vannforsyningssystem

Brønner som gir drikkevann til mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig, skal registreres hos Mattilsynet. Dette gjelder også for eksempel tjern og bekker.