Gå tilbake til:
Du er her:

Slik registrerer du små vannforsyningssystem

Brønner som gir drikkevann til mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig, skal registreres hos Mattilsynet. Dette gjelder også for eksempel tjern og bekker.

I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift som satte tydeligere krav til trygt drikkevann, også fra små vannforsyningssystem.

•Kravet om at alle vannforsyningssystemer skal være registrert står i drikkevannsforskriften § 17.

•En presis definisjon av hva et vannforsyningssystem er kan du lese i drikkevannsforskriften § 3, bokstav k.

Brosjyren Informasjon til de minste vannforsyningssystemene (PDF) gir nyttig informasjon som er spesielt beregnet for små vannforsyningssystem.

Fyll ut skjemaet her

Alle vannforsyningssystemer skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som produserer mindre enn 10 m3 drikkevann per døgn, som for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann.

Brønn skal også registreres

De systemene som forsyner mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig med drikkevann kalles et vannforsyningssystem.

Et vannforsyningssystem kan for eksempel blant annet bestå av en brønn eller et tjern.

Produserer systemet ditt mindre enn 10 m3 drikkevann per døgn, og ikke forsyner sårbare abonnenter (for eksempel sykehus eller barnehage), skal du registrere dette via knappen over. Dere som får drikkevann fra vannforsyningssystemet må bli enige om hvem som skal fylle ut skjemaet. Det skal bare sendes inn et skjema per vannforsyningssystem.

Plasser på kart

I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet i et kart, og det er kun noen få tilleggsspørsmål som skal besvares. Lenken til dette skjemaet ligger øverst i denne teksten.