Gå tilbake til:
Du er her:

Vannforsyningen i Bergen

Bergen kommune har fem store og et lite vannbehandlingsanlegg i bruk.Besøk på anleggene skal avtales med Vann- og avløpsetaten på telefon: 55 56 60 00

Distribusjonssystemet består av 900 km vannledning, 62 dammer, 30 høydebasseng, 82 trykkøkningsstasjoner og et stort antall kummer og mindre installasjoner.

De 30 høydebassengene har en samlet kapasitet på ca. 223 000 m3,og gir vann til ca. 2 døgns forbrukfor byens befolkning. Tjue av bassengene er råsprengte fjellbasseng, mens ti av bassengene er mindre støpte betongtanker.

Dersom alt dette skulle bygges nytt i dag, ville det kostet ca. 20 milliarder kroner.