Gå tilbake til:
Du er her:

Behandlingsmetoder

Vannbehandlingsmetoder på vannverkene i Bergen

Det naturlige vannet i Norge er stort sett av god kvalitet og kan med enkle metoder bli til godt og helsemessig trygt drikkevann.

Bruk av klor ved arbeid på vannledningsnettet

På verdensbasis er klor per i dag det hyppigst brukte middel til desinfeksjon av drikkevann.