Gå tilbake til:
Du er her:

Bruk av klor ved arbeid på vannledningsnettet

På verdensbasis er klor per i dag det hyppigst brukte middel til desinfeksjon av drikkevann.

Det viktigste motivet for valg av klor som desinfeksjonsmiddel er kloreringens umiddelbare desinfeksjonseffekt, fulgt av behovet for langtidseffekt i ledningsnettet og behovet for teknisk enkel løsning.

UV-stråler
Bergen kommune har imidlertid valgt å gå over til bruk av UV for å desinfisere drikkevannet, da det i de senere år har det blitt fokusert på vannbårne parasitter som ikke blir inaktivert av klor. Klor brukes likevel fortsatt ved arbeider på ledningsnettet for rengjøring.

Klorering er en enkel og billig vannbehandlingsmetode, og selv lave doser klor er tilstrekkelig for å desinfisere drikkevann. I Norge bruker vi svært lave klordoser ved desinfeksjon, sammenliknet med hva man gjør i andre land. Årsaken er at høye klordoser kan gi vannet dårlig smak. Det er dokumentert at selv lave klordoser gir god beskyttelse mot de vanligste vannbårne sykdommene

Gjennom å klorere drikkevannet forhindrer vi smitte av de fleste vannbårne sykdommer, for eksempel kolera, tyfoidfeber og hepatitt A. Bakterier og virus kan smitte selv ved meget lave konsentrasjoner i drikkevann.

Klor har blitt brukt til desinfeksjon av drikkevann i over hundre år. Klor er det hyppigst brukte desinfeksjonsmiddel over hele verden, og det enkeltkjemikalium som har reddet flest menneskeliv.