Gå tilbake til:
Du er her:

Vannbehandlingsmetoder på vannverkene i Bergen

Det naturlige vannet i Norge er stort sett av god kvalitet og kan med enkle metoder bli til godt og helsemessig trygt drikkevann.

En vanlig metode for å desinfisere drikkevann i Norge, er å bruke ultrafiolett bestråling. UV-rensing av vann er en form for sterilisering som er blitt brukt i en årrekke for å sikre vann, og da spesielt drikkevann, fritt for bakterie, virus og andre levende organismer. Dette enten UV-rensing er et ledd i et større filtrerings og renseprogram, eller alene.

Se hva Folkehelseinstituttet skriver om vannbehandling.

Helsemyndighetens minstekrav til behandling av drikkevann er derfor bare desinfeksjon. Når vannet desinfiseres, behandles det slik at eventuelle smittestoffer fjernes. De vanligste metodene er å klorere vannet eller bestråle det med UV-lys. I Norge behøver vi bare bruke små mengder klor. Drikkevann gjennomgår ofte andre behandlingsformer også for å fjerne farge og for at det ikke skal tære på vannrørene.

Vannbehandlingsanleggene i Bergen bruker overflatevann som vannkilde. Den naturlige vannkvaliteten varierer noe, og de ulike vannbehandlingsanlegg behandler vannet på forskjellig måte. Felles er at alle desinfiserer vannet slik at eventuelle smittekilder fjernes.