Gå tilbake til:
Du er her:

Vannbehandlingsmetoder på vannverkene i Bergen

Det naturlige vannet i Norge er stort sett av god kvalitet og kan med enkle metoder bli til godt og helsemessig trygt drikkevann.

Vannbehandlingsanleggene i Bergen bruker overflatevann som vannkilde. Den naturlige vannkvaliteten varierer noe, og de ulike vannbehandlingsanlegg behandler vannet på forskjellig måte. Felles er at alle desinfiserer vannet slik at eventuelle smittekilder fjernes.

Video

UV til desinfisering av drikkevann

En vanlig metode for å desinfisere drikkevann i Norge, er å bruke ultrafiolett bestråling. UV-rensing av vann er en form for sterilisering som er blitt brukt i en årrekke for å sikre vann, og da spesielt drikkevann, fritt for bakterie, virus og andre levende organismer. Dette enten UV-rensing er et ledd i et større filtrerings og renseprogram, eller alene.

Se hva Folkehelseinstituttet skriver om vannbehandling.