Gå tilbake til:
Du er her:

Vann fra vannverk i Bergen er trygt, sunt og godt

Alt drikkevann fra vannverk i Bergen gjennomgår nøye kontroll før det blir distribuert til abonnentene våre.

Høy kompetanse, gode rutiner og kontroll sørger for en god drikkevannskvalitet

Vannbehandlingsanleggene overvåkes kontinuerlig, og vi tar mange prøver før vannet sendes ut til abonnentene. I tillegg til systematisk kontroll på vannbehandlingsanlegget tar vi også prøver på vannledningsnettet (ca. 2500 prøver pr år).

Prøvene undersøkes for bakterieinnhold og ulike stoffer i henhold til kravene i Drikkevannsforskriften.

Vakt og beredskap

Vannbehandlingsanleggene og andre viktige installasjoner på distribusjonssystemet er tilknyttet et automatisk styrings- og overvåkingsanlegg som sender alarmer ved avvik.

Hele døgnet sørger vaktpersonell for at bergensere som mottar offentlig drikkevann får det rent og trygt hjem til seg.

Distribusjon

Drikkevannet leveres til abonnentene via et omfattende distribusjonssystem som består av vanntunneller, vannledninger (900 km), pumpestasjoner og høydebassenger. Alder og kvalitet på dette systemet varierer og krever utstrakt vedlikehold og fornying.

Du har selv ansvar for dine private vannledninger inn til huset

Kommunen har ansvar for de offentlige vannledningene. Abonnentene har selv ansvar for de 900 km med private ledninger i Bergen.

Overordnet tilsyn
Mattilsynet fører overordnet tilsyn med vannforsyningen. Blant annet ved kontroll av kommunens rutiner.