Gå tilbake til:
Du er her:
God tur!

Hjelp oss å hindre forurensing av byens drikkevann

Restriksjonene i deler av Byfjellene, i områdene innenfor vannforsyningen, er ett av mange tiltak for å hindre forurensning av drikkevannskildene våre.

Dette er områder som blir mye brukt av byens befolkning. Det er derfor viktig å merke seg at deler av Byfjellene er tilsigsfelt for byens drikkevannforsyning.

Informasjonsskilt
Områdene er godt skiltet om hvilke retningslinjer som gjelder for å unngå forurensning av drikkevannet.

Restriksjonene er nødvendige for å hindre forurensing av drikkevannet vårt.
Det er ingen begrensinger på alminnelig ferdsel, men noen aktiviteter er ikke forenlig med vannforsyningen. Dette gjelder aktiviteter som bading, fisking, bruk av båt, telting/camping og ferdsel med hest. Skiltene vil også informere om at du går inn og ut av nedbørfeltet.

Storevatnet
I 2009 ble Storevatnet på Sandviksfjellet frigitt til bading. Tidligere var Storevatnet reservevannkilde, men har ikke vært benyttet til dette de seinere år.

Øvrige vann i dette området er fremdeles drikkevann.

Vann- og avløpsetaten ønsker alle fine turopplevelser og husk at vann fra hele vanntilsigsfeltet over tid vil ende opp i vannkildene. Vi renser vannet i vannbehandlingsanlegget og sender videre til deg.