Gå tilbake til:
Du er her:

Vannkvalitet fra vannbehandlingsanleggene i Bergen

Vi overvåker vannbehandlingsanleggene nøye, og tar mange prøver før vi sender vannet ut til abonnentene.

Kvalitetskravene til drikkevann er beskrevet i den nasjonale drikkevannsforskriften. Drikkevannet skal være trygt, klart og uten fremtredende lukt, smak eller farge.

Månedlige rutineanalyser

Her finner du månedlige resultater fra alle vannverkene. Dette er rutineanalyser for et utvalg viktige kvalitetsparametre. Totalt stiller Drikkevannsforskriften krav til om lag 50 forskjellige kvalitetsparametre.

Analysedata 2018

I tillegg ligger analysedata fra de enkelte behandlingsanleggene i 2018 vedlagt. Her finner du opplysninger om hardhet, klor og bikarbonat i vann fra de enkelte anleggene.