Gå tilbake til:
Du er her:

Restriksjoner ved drikkevannskilder

For å hindre forurensing i råvannskilder og vanntilsigsfelt er det innført restriksjoner på nærings- og friluftsaktiviteter i disse områdene.

Bergen kommune fører tilsyn med at restriksjonene overholdes.

Følgende permanente vannverk er i daglig bruk :
Espeland/Gullfjellet - Risnæs - Kismul - Sædalen - Svartediket- Jordalsvatnet

Følgende er krisevannverk :
Sætervatnet i Åsane - Bogetveitstemma i Åsane - Gamsebotntjørn i Ytre Arna - Raudtjørn i Indre Arna.

Tilsyn og kontroll med vannkilder og vanntilsigsfelt
Drikkevannet skal være hygienisk trygt. Dette betyr mellom annet at vi ønsker å sikre at råvannet ikke blir forurenset i vannkildene og tilsigsfeltene for drikkevann. Det gjelder et generelt forbud mot forurensing av vannforsyningen. I tillegg er det for de fleste vannverkene innført detaljerte restriksjoner.

De viktigste restriksjonene som retter seg mot publikum er forbudet mot :

  • Organiserte fritidsaktiviteter som vannsport, leirslagning, stevner etc.
  • Telting - Bading ( dette gjelder også hunder ) - Fiske - Båttrafikk
  • Trafikk av motordrevne kjøretøyer uten spesiell tillatelse
  • Bruk av hest i spesielle områder

Dette gjelder også krisevannsverkene.

Vannverket utfører et hyppig tilsyn med at bestemmelsene overholdes.

Ved hendelser og observasjoner i tilsigsfeltene og vannkildene vil vi gjerne at du melder ifra på feilmelding.bergen.kommune.no eller ringer vår døgnbemannede vaktsentral på telefon 55 56 78 15.