Gå tilbake til:
Du er her:

Vannkvalitet

Vannkvalitet fra vannbehandlingsanleggene i Bergen

Vi overvåker vannbehandlingsanleggene nøye, og tar mange prøver før vi sender vannet ut til abonnentene.

Vann fra vannverk i Bergen er trygt, sunt og godt

Alt drikkevann fra vannverk i Bergen gjennomgår nøye kontroll før det blir distribuert til abonnentene våre.

God tur!

Hjelp oss å hindre forurensing av byens drikkevann

Restriksjonene i deler av Byfjellene, i områdene innenfor vannforsyningen, er ett av mange tiltak for å hindre forurensning av drikkevannskildene våre.

Restriksjoner ved drikkevannskilder

For å hindre forurensing i råvannskilder og vanntilsigsfelt er det innført restriksjoner på nærings- og friluftsaktiviteter i disse områdene.