Gå tilbake til:
Du er her:

Vi vil gjerne varsle deg ved hendelser og avvik i vannforsyningen

For å nå bredest mulig ut ved varsel om vannsperringer og rengjøring av ledningsnett, benytter vi telefonvarsling.

Når blir systemet brukt?

Vi informerer våre innbyggere via SMS/talemelding/e-post ved hendelser der dette er hensiktsmessig. Det kan være ved vannavstengning, stengte veier, evakuering og andre forhold som krever rask informasjon.

Varsling etter geografisk område

Varslingssystemet er integrert med et kartsystem som gjør at vi raskt kan varsle alle som bor i et geografisk område. Ved en befolkningsvarsling går det ut SMS til mobiltelefoner og talemelding til fasttelefoner. Ved store hendelser som gjelder hele kommunen, kan vi varsle alle innbyggerne.

Sjekk at telefonen er knyttet til din bostedsadresse

For å få best mulig treff på varslingen gjør systemet oppslag i flere register: Folkeregisteret, kommunens eiendomsregister og kontaktregisteret for offentlig forvaltning.

Kan vi nå deg?

Det finnes to ulike registre som benyttes for å nå deg som innbygger:

1. norge.no/oppdater-kontaktinformasjon

I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse da mange henvendelser fra det offentlige vil foregå her i fremtiden. Dette på lik linje med selvangivelsen som dere kanskje er kjent med fra tidligere.

2. varslemeg.no

Et tilleggsregister du kan benytte om du ønsker å motta varsler for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på.

Bedrifter

Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på linken varslemeg.no. Du kan registrere så mange nummer du vil per adresse.