Gå tilbake til:
Du er her:

Spørsmål og svar om vannforsyning i Bergen

Hvordan er drikkevannskvaliteten i Bergen?

Drikkevannet i alle deler av Bergen har god kvalitet og er trygt å drikke. Vannkvaliteten overvåkes kontinuerlig.

Her finner du detaljert informasjon om vannkvalitetet fra vannverkene i Bergen.

Klor i vannet?

Bergen kommune bruker ikke klor i vannbehandlingen. Kun i spesielle situasjoner vil vannet bli klorert.

Hvor hardt er vannet i Bergen?

Alt drikkevann i Bergen er bløtt og har hardhetsgrad under 4 dH°. Det vil si at det normalt ikke er behov for å justere oppvaskmaskiner og lignende.

Hva gjør jeg dersom vannkvaliteten plutselig er dårlig?

Ved arbeid på vannledningsnettet kan endringer i vannstrømmen gi midlertidig grumsete og misfarget vann. Forsøk å åpne alle kraner og spyl ut noen minutter. Hvis ikke kvaliteten blir normal igjen, kontakt vår døgnbemannede Vaktsentral på tlf 55 56 78 15.

Hvordan og hvor kan jeg få utført vannanalyse?

Kunder som har brønn, borehull eller takvann, evt bedrifter/ båter eller lignende kan få utført analyser ved laboratoriet i Spelhaugen 22.

Vannanalyser krever spesialemballasje som du kan hente ved laboratoriet hverdager mellom klokken 07:00 - 15:00.

Når du skal ta vannprøve:

  • Ta av silen framme på kranen og brenn med lighter
  • La vannet må renne i ca 3 minutter med jevnt trykk før prøven tas.
  • Oppbevar prøvene kaldt og levere de på laboratoriet innen 24 timer etter de er tatt.

Prøvene kan leveres mandag - torsdag klokken 07:00 – 14:00