Gå tilbake til:
Du er her:

For skoler

Vann- en jobb for fremtiden

Vi utvikler byen

Vi gjør regnvann til drikkevann. Vi gjør grått vann blått. Vi renser, resirkulerer og skaper fornybar energi. Dette er ikke bare teknologi på sitt beste, det er også teknologi på sitt viktigste.

Vannets vei

Et moderne samfunn er avhengig av at det er nok vann med god kvalitet og nok trykk. Det er også avhengig av at forurenset vann blir transportert bort og behandlet slik at det ikke sjenerer eller gjør skade på naturen.

Vannets kretsløp

Vannet går i kretsløp og har derfor ingen begynnelse.

Vann- verdens viktigste ressurs

Vil du skrive masteroppgave om vann?

I Bergen jobber vi for en fremtidsrettet og bærekraftig overvannshåndtering. Nå har vi to oppgaver som er aktuelle for kandidater som skal ta master innen VA-ingeniørfag.