Gå tilbake til:
Du er her:

Råvann

Når vi skal produsere drikkevann hentes vann fra ferskvannskilder i kommunen. Før vannet er behandlet, kalles det råvann.

Råvannskvalitet

Når vi skal produsere drikkevann hentes vann fra ferskvannskilder i kommunen. Før vannet er behandlet, kalles det råvann. Ferskvannskildene må beskyttes mot forurensing slik at råvannet har best mulig kvalitet før behandling. Derfor er det spesielle bestemmelser for bruken av kildene og områdene rundt. Du har kanskje sett skilt merket med “Nedbørfelt for drikkevann” når du har vært på tur? Det er viktig å følge reglene på skiltet for å unngå at vannkilden blir forurenset.

Hva består råvannet av?

Den naturlige råvannskvaliteten på Vestlandet er et bløtt, litt surt vann som har svak gulfarge i deler av året.

  • Surt: pH 5-6,5
  • Kalkfattig: kalsiuminnhold under1mg/l
  • Fosforinnhold: 2-5 ¿g/l
  • Myrpåvirkning: varierer mellom kildene
  • Tarmbakterier (E. coli): < 5/100 ml ( kan være noe høyere i perioder på høsten)
  • Lite giftproduserende alger

Ferskvann inneholder mye mer enn bare vann (H2O). I naturlig ferskvann finner vi mange kjemiske stoffer, vannlevende mikroorganismer, planterester, leire og jord fra områdene rundt vannkilden. Vannets innhold av ulike stoffer er i utgangspunktet bestemt av den naturen som omgir vannkilden.

Berggrunn, løsmasser, nedbørsforhold og vegetasjon påvirker vannets sammensetning. I tillegg kan vannets innhold påvirkes av menneskeskapte faktorer som bebyggelse, jordbruk og industri.