Gå tilbake til:
Du er her:

Vannbehandling

Vannbehandlingsanlegget er som en fabrikk som produserer drikkevann.

For å sikre trygt og godt drikkevann til enhver tid, har helsemyndighetene bestemt at det skal være minst to barrierer mot smittestoff. Dette er regulert i Drikkevannsforskriften.

Alt drikkevann skal desinfiseres. De vanligste metodene for desinfisering er klor, ultrafiolett (UV) lys eller ozonering. Sandfilter fjerne smittestoffer, farge og partikler. For å heve pH-verdien og alkaliteten til vannet slik at vannet ikke skal tære på vannrørene, kan kalk tilsettes.

I Bergen benytter vi sandfilter for fjerning av humus og bakterier. UV desinfiserer så drikkevannet vårt. Vannforsyningen i Bergen består av fem store vannverk, Jordalsvatnet, Svartediket, Espeland, Sædalen og Kismul. Disse er koblet sammen med store overføringstuneller. I tillegg er det et lite vannverk, Risnes; som forsyner Trengereid med vann.

Se nærmere om vannbehandlingen i Bergen her.

DRIKKEVANNSKVALITET

Krav

Drikkevann er et næringsmiddel og er underlagt strenge krav gjennom forskrifter. Drikkevannsforskriften stiller krav til produksjon og distribusjon av drikkevann. Det er Mattilsynet som kontrollerer at bestemmelsene blir fulgt.

For at vannet skal være trygt å drikke hjemme hos deg, tar vi prøver av vannet ute på nettet for analyse. Der sjekker vi for bakteriologisk kvalitet, dvs. sykdommer som kan bli overført med vann. I tillegg sjekker vi fysisk-/ kjemisk kvalitet, dvs. hvor rent vannet er og hvor surt (pH) vannet er. I Bergen tar vi minst 2 500 prøver i løpet av ett år.