Gå tilbake til:
Du er her:

Næringsmiddel levert hjem til deg: transportsystemet

Etter vannbehandlingsanlegget slippes vannet ut i transportsystemet.

Dette er et nettverk av nedgravde vannrør, overføringstunneler, pumpestasjoner og høydebassenger som bringer drikkevann ut til alle som bor i området.

I Bergen er total lengde på vannledningsnettet ca. 900 km. Alderen på de ulike delene av ledningsnettet varierer fra over 100 år til helt nytt.

Over tid kan det samle seg grums i rørene. For at dette ikke skal påvirke vannet i din vannkran, må rørene rengjøres med jevne mellomrom.

Når det blir brudd på et vannrør, lekker vannet ut i stedet for å nå fram til de som skal bruke det. Lekkasje på nettet utgjør nesten 30 % av den totale vannforsyningen. Dette jobber vi mye med å redusere.

Fornyer for bedre vannkvalitet

Hvert år må vi skifte ut og fornye flere kilometer gamle vannrør som har blitt for dårlige til å levere godt drikkevann. Vann- og avløpsetaten har som mål at mest mulig av dette arbeidet skal gjøres med gravefrie metoder. Det betyr at vi fører et nytt rør inn i det gamle og vannledningen blir som ny.

Det er et omfattende arbeid å vedlikeholde og reparere transportsystemet, slik at du kan få vann hele døgnet. Store tunnelsystem kan føre vann fra Gullfjellet helt til Sotrabroen, og fra Åsane til Fana. Vannforsyningssystemet er robust og fleksibelt og grensene mellom forsyningsområdene kan forskyves ved behov. Dette gir økt sikkerhet i vannforsyningen.