Gå tilbake til:
Du er her:

Avløp

Avløpshåndtering i gamle dager

I Bergen har arkeologiske utgravninger avdekket avløpssystemer på Bryggen allerede fra 1100-tallet.

Hva er avløpsvann?

Når vi bruker vann, blir det skittent. Å ta hånd om og rense dette vannet er viktig for å hindre forurensning av sjø og ferskvann.

Avløpsnett

Et avløpsnett består av rør som samler opp og leder bort avløpsvann.

Slik renser vi avløpet

Avløpsrenseanleggene renser avløpsvannet fordi det inneholder mye forurensning i form av næringssalter, organisk stoff og uønskede mikroorganismer.

Gamle synder får betydning i dag

Det er mål for Bergen kommune avløpsvannet så godt at utslippene ikke reduserer vannkvaliteten i elver, vann eller fjorder.

Slam og gjenbruk

Avløpsslam er næringssalter og mindre partikler som blir fjernet fra avløpsvannet i avløpsrenseanlegg.