Gå tilbake til:
Du er her:

Avløp

Avløpshåndtering i gamle dager

I Bergen har arkeologiske utgravninger avdekket avløpssystemer på Bryggen allerede fra 1100-tallet.

Les mer

Hva er avløpsvann?

Når vi bruker vann, blir det skittent. Å ta hånd om og rense dette vannet er viktig for å hindre forurensning av sjø og ferskvann.

Les mer

Avløpsnett

Et avløpsnett består av rør som samler opp og leder bort avløpsvann.

Les mer

Slik renser vi avløpet

Avløpsrenseanleggene renser avløpsvannet fordi det inneholder mye forurensning i form av næringssalter, organisk stoff og uønskede mikroorganismer.

Les mer

Gamle synder får betydning i dag

Det er mål for Bergen kommune avløpsvannet så godt at utslippene ikke reduserer vannkvaliteten i elver, vann eller fjorder.

Les mer

Slam og gjenbruk

Avløpsslam er næringssalter og mindre partikler som blir fjernet fra avløpsvannet i avløpsrenseanlegg.

Les mer