Gå tilbake til:
Du er her:

Hva er avløpsvann?

Når vi bruker vann, blir det skittent. Å ta hånd om og rense dette vannet er viktig for å hindre forurensning av sjø og ferskvann.

Helsefarlig vann og dårlige sanitærforhold er årsak til mye sykdom i verden.

I Norge sikrer Forurensningsloven og andre regler at miljøet ikke forurenses, og vi har et godt utbygd system som tar hånd om det skitne vannet.

Før vannet igjen kan bli en del av det naturlige kretsløpet, og vi kan bruke det om igjen, må det renses. Det skitne vannet som vi kaller avløpsvann eller kloakk, går ut fra vasker, sluker og toaletter i restauranter, bensinstasjoner, fabrikker, skoler og boliger.

Avløpsvannet ledes i rør til et renseanlegg.

Hva inneholder egentlig vanlig avløpsvann og hva består forurensningen i?

Avløpsvann inneholder hovedsaklig næringssalter, organisk stoff og mikroorganismer. De forurenser dersom de slippes ut store mengder i et vann eller i en fjord. For mye næringssalter og organisk stoff kan føre til algeoppblomstring. Det store forbruket av oksygen gjør leveforholdene til fisk, smådyr og planter dårlige. For mange uønskede bakterier kan også gjøre badeplasser uegnet til bading.