Gå tilbake til:
Du er her:

Avløpsnett

Et avløpsnett består av rør som samler opp og leder bort avløpsvann.

Du har kanskje sett kumlokkene langs veier og gater? Lokkene dekker en kum som fører ned til avløpsrørene og bli brukt til overvåking, prøvetaking og reparasjon av avløpsnettet.

Avløpsnettet, som i Bergen er på rundt 1200 kilometer med rør i ulike størrelser, består av to typer rør; overvannsrør og spillvannsrør.

Et overvannsrør frakter regnvann og vann fra snøsmelting bort fra veier og takvann fra bygg. Regnvannet er “rent”. Når det ikke er forurenset av f.eks. biltrafikk, kan vi slippe det ut i bekker, elver eller sjø.

Spillvannsrør er de rørene som frakter skittent vann fra boliger, skoler og industri til avløpsrenseanlegget.

Bare tiss, bæsj og dopapir i do!

I noen områder går alt avløpsvannet i samme rør. Når det regner mye eller hvis rørene blir tette klarer de ikke å transportere alt vannet ut til renseanlegget. Men vannet finner utløp på rørene, overløp, og renner ut i sjøen eller nærmeste bekk. Overløp hindrer at det kommer avløpsvann opp i bolighus, kjellere og gater.

For at ikke avløpsvannet skal gå i overløp er det viktig at ting som filler, plast, bind, bandasjer, bleier og flytende fett ikke blir kastet i do. Dette kan tette igjen rørene.

Vi vil ikke ha fettet på nettet!

Bedrifter og virksomheter som forurenser avløpsvannet må fjerne de uønskede stoffene før de kan slippe avløpsvannet inn på nettet. For eksempel må bilverksteder som har olje i avløpsvannet ha en oljeutskiller som skiller ut oljen fra avløpsvannet. Restauranter, gatekjøkken og andre som har mye fett i avløpsvannet må ha en fettutskiller som fjerner fettet.

Mer enn 100 pumpestasjoner pumper avløpsvann mot renseanleggene. Til de store avløpsrenseanleggene blir avløpsvannet ført i tunneler på størrelse med biltunneler.

Hvert år må vi skifte ut og fornye flere kilometer med rør for at ledningsnettet skal fungere godt.