Gå tilbake til:
Du er her:

Slik renser vi avløpet

Avløpsrenseanleggene renser avløpsvannet fordi det inneholder mye forurensning i form av næringssalter, organisk stoff og uønskede mikroorganismer.

Her blir grovt søppel, mindre partikler og annen forurensning fjernet. Det som blir fjernet, kaller vi ristgods og slam. Når vannet er renset, blir det slipt ut i fjorden.

Det finnes ulike typer renseanlegg.

I et mekanisk renseanlegg blir avløpsvann ført gjennom siler og rister, slik at mye av den synlige forurensningen forsvinner.

I et biologisk renseanlegg blir avløpsvann renset ved hjelp av bakterier som spiser opp næringssalter og organisk stoff.

I kjemiske renseanlegg blir avløpsvann renset ved at man tilsetter kjemikalier, som samler forurensningen i klumper slik at den kan bli fjernet.

For å undersøke hvilke stoffer som kommer inn på renseanlegget og hvor mye som blir fjernet, blir det tatt mange prøver av avløpsvannet både før og etter rensing. Valg av rensemetode avhenger av hvor det blir slipt ut. En liten innsjø vil være mer følsom for forurensning enn en stor fjord. I Bergen har vi mange fjorder med god vannutskiftning, og de er derfor mindre følsomme for utslipp.

Bergen kommune har seks store og fjorten små avløpsrenseanlegg. De store renser kjemisk mekanisk eller kjemisk biologisk. Av de små renseanleggene er tre kjemisk/biologiske renseanlegg, resten har mekanisk rensing.

Det største anlegget tar hånd om avløpsvann fra nærmere 100 000 personer, mens det minste kun får avløpsvann fra en skole.