Gå tilbake til:
Du er her:

Gamle synder får betydning i dag

Det er mål for Bergen kommune avløpsvannet så godt at utslippene ikke reduserer vannkvaliteten i elver, vann eller fjorder.

For å vite om vi renser godt nok, blir det jevnlig utført undersøkelser av vannkvaliteten i sjøen og i vassdragene. I tillegg kontrollerer vi badevannskvaliteten på en rekke badeplasser hvert år.

Noen ganger havner miljøgifter i avløpsvannet . Disse blir ikke fjernet på avløpsrenseanleggene. Dersom det kommer miljøgifter i avløpet, blir man ikke kvitt dem. De hoper seg opp i næringskjeden og dukker opp igjen i sjøen, i fisken eller i avløpsslammet. Derfor skal du alltid levere farlig avfall til miljøstasjoner.

Kommunen driver informasjon og kontroll for å hindre at miljøgifter likevel havner i avløpsvannet. Du kan bidra ved å passe på at din skole/arbeidsplass og din familie leverer inn farlig avfall på miljøstasjonene. For privatpersoner er dette gratis.

I sjøbunnen rundt Bergen sentrum er det fortsatt mye miljøgift fra tiden før en kjente til virkningene av disse stoffene. Forurensing av sjøbunnen gjør at det er forbudt å selge fisk og skalldyr fra deler av fjordområdene rundt Bergen. For at vi i fremtiden skal kunne spise sjømat fra disse områdene og hindre ny forurensning, er det i dag strenge krav til håndtering og utslipp av miljøgift.