Gå tilbake til:
Du er her:

Slam og gjenbruk

Avløpsslam er næringssalter og mindre partikler som blir fjernet fra avløpsvannet i avløpsrenseanlegg.

Slammet ser ut som fuktig jord og inneholder mange næringsstoffer. Det er regler for hva slammet blir brukt til avhengig av hvor mye miljøgifter slammet inneholder.

Det kan bli brukt til både jordforbedringsmiddel og gjødsel eller til parker og andre former for landskapspleie. Slammet kan også gå til forbrenning med energigjenvinning.

Bergen kommune skal benytte avløpsslammet på en best mulig miljømessig måte ved å produsere biogass. Når alle de oppgraderte avløpsrenseanleggene er i drift, vil slammengden øke fra dagens 5000 tonn til 40000 tonn.

Biogassen vil kunne holde ca 80 busser i drift. Bioresten vil bli brukt til jordforbedring.