Gå tilbake til:
Du er her:

Vannets vei

Et moderne samfunn er avhengig av at det er nok vann med god kvalitet og nok trykk. Det er også avhengig av at forurenset vann blir transportert bort og behandlet slik at det ikke sjenerer eller gjør skade på naturen.

For 150 år siden var ikke dette en selvfølge. Da ble vann hentet fra brønner og elver eller bekker. Avløpsvannet kunne bli ført i egne renner i gatene eller til vann. Men på slutten av 1800-tallet fikk vi ny kunnskap om hvordan sykdom og smitte sprer seg. Dette ble en viktig faktor for krav om rent drikkevann og sikker avløpshåndtering.

På skolesidene våre ønsker vi å gi deg bedre forståelse for vannets kretsløp, og hvordan vann- og avløpshåndtering inngår i kretsløpet.