Gå tilbake til:
Du er her:

Vannforsyningen i Bergen

95% av innbyggerne i Bergen får vann fra den kommunale vannforsyningen. Alle abonnenter mottar vann som er trygt å drikke.

Flinke ansatte, gode rutiner og kontroll sørger for trygg og god drikkevannskvalitet. I tillegg blir det holdt tett oppsyn med vannkildene og nedbørfeltene.

Vannkvaliteten overvåkes
På vannbehandlingsanleggene overvåkes vannkvaliteten hele tiden. Det blir også tatt mange prøver, både av råvannet og det ferdige vannet, før det sendes ut til abonnentene.

Alle vannbehandlingsanleggene og viktige deler av rørsystemet er tilknyttet et avansert styrings- og overvåkningsanlegg. Alarmer blir sendt til døgnbemannet vaktsentral. Vaktpersonell har kontinuerlig vakt og rykker ut når ved behov.

Stort vannforsyningssystem
Det totale kommunale vannforsyningssystemet består av ca. 70 dammer, 6 vannbehandlingsanlegg og 890 km transportsystem med 36 høydebasseng, 74 trykkøkningsstasjoner og et stort antall kummer og mindre installasjoner.

Vannforsyningssystemet er fleksibelt og forsyningsområdene fra de ulike vannbehandlingsanleggene kan variere. Dette gir en økt sikkerhet i vannforsyningen.

Overflatevann som vannkilde
Alle vannbehandlingsanleggene i Bergen bruker overflatevann som vannkilde. Den naturlige vannkvaliteten varierer noe, og de ulike vannbehandlingsanlegg behandler vannet på forskjellig måte. Felles er at alle desinfiserer vannet slik at eventuelle smittekilder fjernes.