Gå tilbake til:
Du er her:

Avløp og miljø

Ny metode for renovering av kummer

-Ved å sprøyte glassfiberarmert betong på innsiden av kummen, slipper vi den kostbare, og omfattende jobben det er å skifte ut kummer som lekker. At denne metoden i tillegg er miljøvennlig er selvsagt også et stort pluss!

(18.06.2012)

Huseier har ansvar for egne vann-og avløpsrør

-Mange huseiere tror at alt som har med vann- og avløpsrør til og fra boligen er et kommunalt ansvar. Dette stemmer ikke. Huseier har selv et økonomisk ansvar dersom lekkasjer oppstår, noe mange ikke er klar over.

(17.04.2016)

Badevann i Bergen

Vi gjør fjordene renere

Friluftsbad og den aktiviteten bading skaper, er viktig rekreasjon med positiv helseeffekt. Vår ambisjon er at alle offentlige badeplasser skal ha god vannkvalitet.

(17.04.2012)

Storstilt miljøløft for avløpsrenseanleggene i Bergen

Fire av byens største avløpsrenseanlegg gjennomgår en kraftig oppgradering for å oppfylle krav til rensing av avløpsvann. På denne måten vil vi sørge for best mulig vannkvalitet i fjordene rundt byen vår.

(21.02.2012)

Takk for at du ikke kaster farlig avfall i avløpet

Maling, beis, lakk og white spirit er farlig avfall! Det skal verken tømmes i do, i vasken, dumpes i naturen, eller blandes med vanlig avfall.

(11.04.2014)

Ytre Sandviken

I forbindelse med oppgraderingen av Ytre Sandviken avløpserenseannlegg er det nå satt i gang sprenging. Her får du informasjon om hva som skal skje videre:

(20.03.2012)

Nye Kvernevik renseanlegg er tatt i bruk!

Anlegget ble åpnet den 4. desember 2015, og med det er utbyggingen av anlegget i mål.

(22.02.2012)

Vannmiljømål for Bergen

Bergen kommunes hovedmål for avløpsvirksomheten er at avløpsvann skal håndteres slik at miljøskade og sjenerende forhold ikke oppstår.

(15.02.2012)