Gå tilbake til:
Du er her:

Avløpsrensing

Mål for avløpsrensingen

Avløpsrensingen i Bergen skal ivareta mål om god økologisk tilstand i fjorder og vassdrag.

(11.04.2016)

Har du slamavskiller/ septiktank?

Alle slamavskillere tilkoblet avløp fra bolig skal tømmes en gang hvert annet år i samsvar med kommunens forskrifter.

(11.04.2016)

Ytre Sandviken avløpsrenseanlegg

Anlegget ble første gang satt i drift i 1999.I dag er anlegget oppgradert og dimensjonert for 44 000 pe.

(29.08.2016)

Holen avløpsrenseanlegg

I 2012 startet ombyggingen til et biologisk - kjemisk renseanlegg for å klare sekundærrensekravet gitt av Fylkesmannen i Hordaland. Anlegget er dimensjonert for 134 000 pe.

(29.08.2016)

Kvernevik avløpsrenseanlegg

I 2012 startet ombyggingen til et biologisk aktivslamanlegg for å klare sekundærrensekravet gitt av Fylkesmannen i Hordaland. Anlegget er dimensjonert for 56 000 pe.

(29.08.2016)

Bergen biogassanlegg

Biogassanlegget i Bergen utnytter ressursene i slammet fra avløpsrenseanleggene og septiktankene som er lokalisert i Bergen kommune best mulig.

(20.02.2019)

Andre renseanlegg i Bergen:

Rundt 90 % av Bergens befolkning er knyttet til kommunalt avløpssystem. I tillegg til seks store, sentrale anlegg, har vi 14 er mindre anlegg som betjener hvert sitt lokale område.

(29.08.2016)