Gå tilbake til:
Du er her:

Har du slamavskiller/ septiktank?

Alle slamavskillere tilkoblet avløp fra bolig skal tømmes en gang hvert annet år i samsvar med kommunens forskrifter.

Etterhvert som ledningsnett til offentlige renseanlegg blir utvidet og klargjort, kan slamavskillere kobles ut. Kommunen gir pålegg eller tillatelse i hvert enkelt tilfelle.

Utkobling av eksisterende tank skal meldes som rørleggermelding.