Gå tilbake til:
Du er her:

Ytre Sandviken avløpsrenseanlegg

Anlegget ble første gang satt i drift i 1999.I dag er anlegget oppgradert og dimensjonert for 44 000 pe.

Noen nøkkeltall:

Qdim:1400 m3/h

Qmaksdim: 2500 m3/h

Oppholdstid i biologisk trinn: 25 minutter

Overflatebelastning i kjemisk trinn:120 m/h